Enkät: När känner du dig sedd och uppskattad av din chef?

3 maj 2017
Linda Olesen Mild. Foto: Kicki Nilsson

LINDA OLESEN MILD?
Barnmorska på bb, Mälarsjukhuset i Eskilstuna
?— Precis som i andra relationer känner man sig uppskattad av sin chef när man får beröm eller blir bekräftad i att man gör ett bra arbete. Det kan handla om en speciell situation eller arbete med en speciell patient som chefen uppmärksammat.?
— Man växer som person när chefen visar uppskattning och ?blir peppad att fortsätta, man kan aldrig få för mycket uppskattning.

 

Lisa Magnusson. Foto: Jerker Andersson

LISA MAGNUSSON 
Sjuksköterska på Vegahusens äldreboende, Göteborg
— När chefen lyssnar in mina och arbetsgruppens synpunkter. Och när jag känner mig sedd som person, inte bara som sjuksköterska.
— I den personcentrerade vården handlar det ju om att vårda utifrån personens förutsättningar, behov och upplevelser. På samma vis vill jag i rollen som sjuksköterska och person ges utrymme av min chef. Jag vill ha närhet till chefen och nära till återkoppling och uppföljning. Det kan vara återkoppling på mitt eget arbete, men också på vad som händer i verksamheten i stort. En bra chef ska kunna lyssna in och bekräfta samt möta tuffa perioder genom ärliga konstruktiva samtal för förbättring. Det inger respekt och trygghet.

 

Emmy Troeng. Foto: Privat

EMMY TROENG
Sjuksköterska på medicin-avdelning, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
— Det kan handla om så enkla saker som att cheferna hälsar och frågar ”hur är läget?” och visar att de förstår hur vi har det på golvet. Att de frågar på morgonsamlingen hur helgen har varit och lyssnar om vi säger att vi behöver extra resurser för att det är extra mycket.
— Särskilt på ett så stort ställe som Sahlgrenska är det viktigt att känna att du inte bara är en rad i schemat. Du behöver känna dig sedd och bekräftad för att orka och fortsätta tycka det är kul. Att cheferna visar att de står på vår sida när det gäller löner och villkor är så klart jätteviktigt. Det kan också handla om den lilla extra kryddan, som aw, fredagsfika och påskgodis, att det blir lite kul.

 

Elisabeth Cima Kvarneke. Foto: Privat

ELISABETH CIMA KVARNEKE 
Biomedicinsk analytiker med specialuppgifter för parasitologi, klinisk kemi
och transfusionsmedicin, Länssjukhuset i Kalmar
— Sedan några år tillbaka är det så slimmat och stressigt att man sällan får någon uppskattning. Ibland undrar jag om cheferna har en aning om hur vårt dagliga arbete ser ut. Det känns mer som löpande bandet-stil, än en arbetsplats där vars och ens unika förmågor tas till vara.
— Jag skulle känna mig uppskattad om jag fick tid för mina uppdrag enligt befattningsbeskrivningen, att man såg till min specialkompetens och värderade den. Då skulle också lönen höjas till en nivå som motsvarar kompetens och arbetsinsats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida