Enkät om arbetsmiljön till alla anställda

10 november 1997

VÄSTERNORRLAND. Samtliga landstingsanställda ska få svara på en arbetsmiljöenkät som skickats ut av arbetsgivaren. Resultatet ska sedan bli en grund för eventuella förbättringsbehov och åtgärder på basenheterna. Enkäten skickas ut i november och resultatet ska vara klart i början av 1998.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida