Enkät om delegering

7 september 1998

VÄSTMANLAND. Hur ofta får ni delegera arbetsuppgifter, hur mycket, och är orsaken brist på sjuksköterskor? Det är frågor som Vårdförbundets lokala avdelning i Västmanland
ställer i en enkät till medlemmarna i Västerås. Bakgrunden är många klagomål om att sjuksköterskorna inte hinner med sitt arbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida