Enkät: Vad är du mest stolt över på ditt jobb?

5 mars 2014

Katarina Brochard

Katarina Brochard, 48?
Sjuksköterska, klinisk adjunkt på Röda korsets högskola?
— Jag vet inte om jag går runt och är stolt men jag blir glad när studenterna är nöjda och glada. Det är kul när de får en god läromiljö och kommer ut till vårdavdelningar där de trivs. Det är tyvärr inte en självklarhet. ?

— Det är tufft med praktik eftersom arbetssituationen för sjuksköterskor inte ser så bra ut i dag och det bekymrar mig. Hur ska man kunna bedriva undervisning för studenter när läget är ansträngt. Personalen är trött och utmattad och då har man svårt att handleda och det betyder att studenterna inte får en god läromiljö och då mår de inte bra. Det blir en ond cirkel.

 

Annelie Karlsson
Anneli Karlsson, 52

Sjuksköterska vid Capio artro clinic, Stockholm
— Vi har ju en stor spetskompetens som gör att vi verkligen kan ge bra vård och att våra patienter blir nöjda. Många av oss har jobbat länge här och vi kan det vi behöver kunna för att det ska bli bra för patienten.

— Det är också roligt att vi arbetar mycket i team och har vården samlad. All kunskap finns här och vi är många som bidrar: kirurger, sjuksköterskor, sjukgymnaster. Patienten får hjälp hela vägen och behöver inte skickas i väg någon annanstans.

 

Foto: Lasse Modin
Emelie Dahlgren, 26
Sjuksköterska och barnmorskestudent på Uppsala universitet
— Jag är mest stolt över att få kunskap för att kunna hjälpa nya liv till världen på förlossningen. Jag ska kunna hjälpa blivande föräldrar när de är med om en av de största händelserna i deras liv.

— Det känns häftigt och samtidigt som ett väldigt stort ansvar. Men jag tror att jag växer in i det under utbildningen. Det var lika skrämmande när man var ny som sjuksköterska. Men praktikerna ger så mycket. Sedan kommer jag inte att stå helt själv i början utan har kollegerna att fråga.


Anne Sundell
Anne Sundell, 53

Barnmorska, sektionsledare på Sesam City, Stockholm
— Jag är väldigt stolt över att ha varit med om att bygga upp den här sex- och samlevnadsmottagningen på Sesam City. Många patienter berättar att de är nöjda med besöken, att de blir vänligt och respektfullt bemötta.

— Eftersom jag lärt mig mycket inom mitt område kan jag lugna en patient. Den som kommer hit orolig kan gå hem lugn. Det känns bra.

—Jag har varit med om att skapa förutsättningar för att tillämpa nya laboratoriemetoder, vilket leder till snabbare provsvar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida