Enkät: Vad skulle du vilja att det forskades mer om?

6 april 2016
.

Hanna Wirdelius, 25?
Biomedicinsk analytiker,?bakteriologi, Sahlgrenska universitetsjukhuset, ?Göteborg?
— Om det är något jag tycker att det bör forskas mer om är det hur vi ska komma till rätta med den snabba utvecklingen av resistenta bakterier. Här på labbet ser vi att allt fler bakterier blir multiresistenta. Det vore bra om det forskades fram nya grupper av antibiotika som bakterierna inte lika lätt kan utveckla resistens mot.?

— Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att forska själv, men jag vet inte riktigt på vad. På labben är det viktigt med metodutveckling, som här i Göteborg där vi nu går över från att odla faecesprover till att analysera dem med PCR-teknik.

 

.

Johan Lundgren, 39
Forskningssjuksköterska vid enheten för kliniska prövningar inom psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala
— Jag skulle gärna se mer forskning inom psykiatrin, till exempel för patienter med schizofreni. Då tänker jag främst på olika behandlingsmetoder för dessa patienter.

— Dessutom behövs det mer forskning för att finna biologiska markörer för flera olika diagnoser, till exempel depression och tvångssyndrom.

— Ett annat mycket intressant område som jag vill att det ska forskas mer om är hur psykiatriska sjukdomar kan förklaras av autoimmuna sjukdomar.

Per-Anders Nordström

Per-Anders Nordström, 38
Sjuksköterska, SOS Alarm, Göteborg
— Som sjuksköterska på SOS Alarm önskar jag mer forskning om telefonbedömning som görs av sjuksköterskor. Det börjar komma, men jag efterlyser mer evidens om vad som utmärker träffsäkra bedömningar. Mer om vilka frågor som är viktiga, vad patienter säger som vi kanske missar och hur man gör för att prioritera rätt. Forskning behövs också för att utveckla våra medicinska beslutsstöd.

— Jag har inte forskat själv, men har ambitionen att göra det. Jag har insett hur viktiga sjuksköterskorna är för att utveckla verksamheten.

Sanna Wahlström

Sanna Wahlström, 37
Röntgensjuksköterska, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
— Jag funderar på om inte det skulle vara metodutveckling. Vi utvecklar metoderna hela tiden, genom att exempelvis jämföra röntgen och CT och avgöra vilken metod som ger bäst bildmaterial till lägst stråldos. Men det kallas inte forskning, så jag undrar hur mycket evidens det ger.

— Vårt huvudämne är radiografi, där omvårdnad ingår. Det har redan gjorts en hel del studier om patienternas upplevelse av undersökningarna.

— Forskning är viktigt för att bygga radiografin på evidens. Det är viktigt att patienterna ska kunna känna sig trygga. Jag skrev en magister förra året om röntgensjuksköterskans syn på den egna kompetensen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida