Enkät: Vad vill du att Vårdförbundet satsar mer på?

5 februari 2014

Lena Bieber

Lena Bieber, 62?
Biomedicinsk analytiker, klinisk mikrobiologi, Växjö?
— Jag har alltid tyckt att vår yrkesgrupp borde uppmärksammas mer. Tyvärr hamnar vi ofta i skuggan av sjuksköterskor.?

— När jag började jobba här var alla med i Vårdförbundet. För de unga i dag är det inte lika självklart. Nu gissar jag att ungefär hälften av de biomedicinska analytikerna här har gått över till Naturvetarna. Det känns tråkigt att vår yrkesgrupp blir splittrad.?

— Jag tror att de unga tänker på ett annat sätt, att de kan känna sig mer hemma i det naturvetenskapliga och tekniska, men vi finns ju ändå till för vården och patienterna. Vårdförbundet kanske behöver se över hur man ska kunna behålla de unga som medlemmar.

 

Eva-Lott Gram
Eva-Lott Gram, 59

Barnmorska, Skaraborgs sjukhus i Skövde
— Att stötta personal som vill ta över genom exempelvis intraprenad.

— I stora otympliga organisationer försvinner medarbetarnas initiativ, kompetens och erfarenhet. I konkurrensutsatta och mindre självdrivande verksamheter är beslutsvägarna kortare och kommunikationen löper bättre. Då tas också sjuksköterskornas, barnmorskornas och specialistsjuksköterskornas kreativitet till vara på ett bättre sätt.

— Vårdförbundet borde också arbeta mer för att få delade tjänster för till exempel kliniska adjunkter. De som har doktorerat behöver komma in i vården, en karriärväg som kan utvecklas och bli bättre.

 

Viktor Meldert
Viktor Meldert, 25

Sjuksköterska på kirurgiska kliniken, Universitetssjuk­huset i Linköping
— Att få nya sjuksköterskor att känna att de valt rätt yrke. Den dåliga arbetsmiljön och det vi får ut av jobbet, lönemässigt och i form av uppskattning från chefer och kolleger, gör att det inte är värt det. Jag kände så i början och ser det hos alla nya.

— Vårdförbundet borde vända sig mer mot studenterna. Man borde sätta högre krav på praktiken, jobba mer med arbetsmiljö och låta studentfrågor få ännu större utrymme. Jag har inte upplevt Vårdförbundet som ett förbund för studenter, förutom att man visat upp sig och uttryckt ”när du är färdig kom till oss”. Men den nya studentorganisationen verkar toppen.

 

Astrid Börjesson
Astrid Börjesson, 52

Barnmorska förlossningen, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge
— Jag tycker att vår arbetsmiljö måste förbättras. Det är nog där man måste satsa. Först och främst färre helgpass, sen högre lön, för hög lön hjälper inte mot en dålig arbetsmiljö. Jag jobbar inte heltid, det är bara de unga som orkar göra det.

— Vi har den bästa fackliga företrädaren man kan få på jobbet, men det hjälper ju inte, om hon inte får gehör. De kanske skulle vara fler.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida