Enkät: Vilka titlar skulle du vilja se?

29 mars 2017
Elisabet Pamryd. Foto: André de Loisted

ELISABET PAMRYD
Specialsjuksköterska hiv, infektionsmottagningen, Östra sjukhuset i Göteborg?

— Jag tycker det är viktigt att skilja på oss sjuksköterskor utifrån vad vi gör och vad vi har för specialkunskaper. Ska vi kunna förändra lönestrukturen, som vi behöver jobba med, så måste vi visa att vi gör olika saker. Sjuksköterskor ska inte vara en enda stor klump. Då kan det vara bra att ha olika titlar som beskriver en kompetensutveckling. ?
— För läkarna är det tydligt med AT, ST, överläkare och så vidare och precis som för läkarna tycker jag att utbildningen till specialistsjuksköterska ska vara betald av arbetsgivaren. Utifrån en titel ska man kunna veta vilket område en sjuksköterska är verksam inom.

Kerstin Thunberg. Foto: Privat

KERSTIN THUNBERG
Biomedicinsk analytiker och kvalitetssamordnare, mikrobiologen, Universitetssjukhuset i Linköping
— Överbiomedicinsk analytiker låter som något hämtat från 1950-talet, även om laboratorieassistenterna förr inte hade den typen av titlar. Jag ser framför mig en prudentlig sjuksköterska som är den som bestämmer på avdelningen. Det låter jättegammalmodigt och väcker negativa känslor hos mig.
— Här på mikrobiologen i Linköping har vi inga titlar och jag tycker inte att det är något att eftersträva. Det är genom sitt arbete man ska visa vad man duger till och på det sättet få till en bättre lönespridning. Det ska inte ske genom att man heter något annat än biomedicinsk analytiker.

Lily Englund. Foto: Jeppe Gustafsson

LILY ENGLUND
Röntgensjuksköterska, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
— Till att börja med tycker jag att vårt yrke ska kallas radiograf. Det är vårt huvudområde och det heter så på andra håll i världen. Dessutom skulle ett namnbyte tydliggöra att vi inte är sjuksköterskor i grunden.
— Titeln kan enkelt modifieras och byggas på om man specialiserar sig, till exempel har vi beskrivande radiografer som tolkar bilder. Jag tror att vår yrkesgrupp kommer att bli ännu mer självständig i framtiden, så ytterligare titlar tror jag är nödvändigt. Jag tycker att det ska krävas att man läst ett påbyggnadsprogram för att få en ny titel och kunna kalla sig specialist.

Cecilia Magnusson. Foto: André de Loisted

CECILIA MAGNUSSON
Barnmorska på förlossningen och mottagningen, Ystads lasarett
— Överbarnmorska? Själva titeln får mig att tänka på 60-talet (skratt). Jag vet inte om det skulle vara så intressant för någon här. Jag tycker koordinator låter bättre och det har vi här. Det är en funktion vi har stort behov av.
— Våra koordinatorer ska ha en övergripande bild av hela förlossningsavdelningen och vad som sker på de olika rummen. Det krävs erfarenhet och kunskap för det jobbet. Koordinatorerna svarar i telefon och samordnar så att vi andra inte blir störda.— Jag har svårt att tro att någon vill bli överbarnmorska här. Vi vill alla bara arbeta så mycket vi kan inne på rummen med kvinnorna och deras partners.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida