Enkät: Vilken fortbildning får du under 2015?

7 januari 2015

Ingela Hell

Ingela Hell, 49 ?
Sjuksköterska, hjärtintensiven, S:t Görans sjukhus, Stockholm?
— Jag vill gå en kurs i akut ischemi på högskolan, men det är inte klart när det blir av. Det är väldigt generöst här. Vi får gå på det vi vill, men får själva föreslå det vi är intresserade av.?

— På kliniken har vi kontinuerligt internutbildningar, både från läkare och sjuksköterskor med olika ansvarsområden. Jag ska till exempel hålla kurser om dokumentation under året.

 

Merja Lindqvist
Merja Lindquist, 58

Sjuksköterska, psykosavdelning, Sundsvall
— Jag har varit chef i 20 år och arbetar nu som samordnare sedan tre månader och ser fram emot att fortsätta med det till våren. Då krävs eventuellt fortbildning inom det administrativa området.

— Jag är för gammal för att satsa på en riktigt lång utbildning, jag är nöjd med den jag har. Men jag arbetar också med barn som anhöriga och vill gärna förkovra mig inom det området.

 

Linnea Bäckström
Linnea Bäckström, 27

Sjuksköterska på infektionsavdelning, Karolinska sjukhuset i Huddinge
— Jag har anmält mig till en fristående kurs om hiv på 7,5 poäng och får två studiedagar från arbetsgivaren. Förmodligen skulle jag fått mer om fokus legat på missbruk eftersom jag arbetar på en avdelning för patienter med beroendeproblem. Men jag har praktiserat i Ghana och vill arbeta internationellt i framtiden därför sökte jag en kurs med globalt fokus.

— Jag trivs bra med infektionsmedicin och vill fortsätta att förkovra mig inom den specialiteten.

 

Kristina Jonsson
Kristina Jonsson, 40

Barnmorska, kvinnokliniken Östersund och HC Offerdal
— Jag får uppdatering på mödravårdsområdet genom temadagar på en eller ett par dagar ungefär var tredje månad. Just nu ligger fokus på anknytning och parrelationer.

— Men jag önskar att slutenvården vore lite generösare med fortbildning inom specialistområdena. På kvinnokliniken vid Östersunds sjukhus får jag inte någon fortbildning alls.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida