Enkät visar stort missnöje

8 maj 2000

VÄSTMANLAND. »Nu finns det svart på vitt på allt vi sagt i åratal men som landstinget inte hållit med om.« Så kommenterar Eva Rothoff, Vårdförbundets ordförande i Västmanland, den enkät till samtliga landstingsanställda som landstinget genomfört. Enkäten (besvarad av 85 procent av de anställda) visar att missnöjet är stort med lönen, det bristande inflytandet, dåliga chefer och dålig arbetsmiljö. En arbetsgrupp, med representanter för samtliga fack, ska nu analysera enkätresultatet och fundera över hur man ska gå vidare

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida