Enkelt frågeformulär röjer risk för ätstörning

3 februari 2006

Med ett kort frågeformulär som är lätt att besvara kan man bland unga bantande kvinnor identifiera dem som riskerar ätstörningar, enligt brittiska forskare.

De följde i två år knappt 3 000 unga kvinnor som bantade, men vid starten var friska. Efter de två åren fanns 10 med anorexi, 19 med bulimi och 75 med icke specificerade ätstörningar.

Forskarna konstaterar att flera av de kännetecken som förutsåg framtida problem är sådana som finns hos patienter med ätstörningar, men var mindre uttalade. Till mer oväntade kännetecken hör bland annat att äta i hemlighet och önskan att ha en tom mage.

Källa: American Journal of Psychiatry 2005;162:2249-2255

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida