Enkelt prov kan visa hjärnskada

Proteinet S100B är en etablerad markör för hudcancer. På senare år har det även visat sig fungera som en viktig markör vid olika typer av hjärnskador.

1 december 2003

S100B finns i melanocyterna, som styr pigmentbildningen på huden. I normala fall ses ytterst små mängder i serum. Vid malignt melanom stiger värdet.

I hjärnvävnaden är proteinet rikligt förekommande i de så kallade gliacellerna. I samband med skador på hjärnan aktiveras proteinet och läcker ut genom blod-hjärnbarriären.

Kan mätas i serum
– Det unika med S100B är just att vi kan mäta det i serum. Vid hjärnskador är vi annars hänvisade till likvor som är betydligt krångligare att undersöka, säger hjärtkirurgen Pelle Johnsson, verksamhetschef för området kranskärl vid universitetssjukhuset i Lund.

Pelle Johnsson och neurokirurgiska intensivvårdsavdelningens chef Bertil Romner har sedan början av 1990-talet lett varsin forskargrupp i syfte att utveckla nya metoder för att med hjälp av S100B diagnostisera skador i hjärnan.

Bland annat finns flera arbeten som visar att det med hjälp av S100B går att utläsa effekten av trombolys vid stroke. Vid neurokirurgen i Lund används provet för att bedöma hjärnskakning. Normalt S100B i serum talar för att några allvarligare skador inte uppstått medan förhöjt S100B så gott som alltid följs upp med en datortomografisk undersökning.

Vid operation med hjärt-lungmaskin finns alltid en liten risk för att det uppstår skador i hjärnan.

– Om en patient som legat i hjärt-lungmaskin får ett stegrat S100B är det ett tecken på att en skada uppstått. Samtidigt som det kan leda till ytterligare diagnostiska åtgärder ger det oss också en möjlighet att förbereda anhöriga på att patienten troligen kommer att vakna upp med en hjärnskada, säger Pelle Johnsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida