Enklare att rapportera korttidssjukdom

11 augusti 1997

Det är för krångligt och därmed dyrt att rapportera den korta sjukfrånvaron, det vill säga den frånvaro som arbetsgivarna själva måste betala ersättning för. Samtidigt vill staten ha så god information om den som möjligt. Därför har Riksförsäkringsverket, Arbetarskyddsstyrelsen och SCB fått i uppdrag att utarbeta ett system som förenklar rapporteringen. Samtidigt ska de lägga fram ett förslag till hur informationen om arbetsskador ska kunna bli bättre.
Uppdraget ska vara slutfört före årsskiftet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida