Enklare nå sjukvård för diabetiker

10 juni 2003

Barnmottagningen i Karlskrona har ökat tillgängligheten med hjälp av Internet. Genom att gå in på hemsidan kan patienter boka tid, avboka, förnya recept och intyg samt få hjälpmedelskort. I början gäller det enbart för diabetiker, men efter hand kommer nya grupper att tas in i systemet.

? Den stora fördelen är att de som har Internet snabbt kan klara av sina beställningar. Det leder till att det blir lättare att komma fram på telefon för patienter som saknar Internet, säger sjuksköterskan Eva Thordstein Ottosson.

Hon har tillsammans med kollegan Eva Strigård ansvarat för projektet på mottagningen. Adressen är:
https://komfram.ltblekinge.se/infobarn/

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida