Enklare procedur med nya lagen

1 oktober 2001

Sedan många år praktiseras eutanasi i Holland. Men det är, och kommer att förbli,  straffbart att avbryta liv. Dödshjälp blir alltså inte lagligt ens med de korrigerade lagtexter som börjar gälla vid årsskiftet. Den stora förändringen är att läkare som utför eutanasi enligt regelverket undantas från rättslig prövning.

Tidigare har praxis vuxit fram där åtalseftergift har givits, förutsatt att så kallad tillbörlig omsorg har visats patienten och att läkaren har rapporterat dödsorsaken till allmänna åklagaren. Åklagaren eller, om ärendet har gått vidare, domstolen har alltså beslutat att inte väcka åtal.

Med den nya lagen kommer fallen av eutanasi att i stället granskas av regionala kommittéer. De fem kommittéerna kommer att ha en juridisk expert som ordförande och ha både läkare och etiker eller filosofer som medlemmar. Bara de fall som granskas och inte har skötts enligt den standard som bestämts kommer då att lämnas vidare för domstolsprövning. Den allmänna åklagaren kan fortfarande själv starta en undersökning om han misstänker att ett brott har begåtts. Kommittéerna ska årligen offentligt rapportera om de fall som behandlats.

Vad kraven på tillbörlig omsorg innefattar nämns i brottsbalken, artikel 293, §2. Där stipuleras att läkaren måste:

* vara övertygad om att patienten har framfört en frivillig och välövertänkt önskan att dö
* vara övertygad om att patient står inför ett outhärdligt och
obotligt lidande
* ha informerat patienten om dennes situation och framtida utsikter
* tillsammans med patienten vara övertygad om att det inte finns någon annan rimlig lösning
* ha konsulterat minst en annan oberoende läkare som haft kontakt med patienten som har sett och givit sin skriftliga bedömning av kraven på tillbörlig omsorg så som nämns i de ovanstående punkterna
* ha hjälpt patienten att dö med tillbörlig medicinsk omsorg

Minderåriga
Även när det gäller eutanasi kan barn på 16–17 år enligt lagen i princip fatta sina egna beslut, även när det gäller eutanasi. Deras föräldrar måste dock vara med och fatta beslutet. För barn mellan 12 och 16 år krävs föräldrarnas godkännande.

Lästips:
Muller M. Death on request: Aspects of euthanasia and physician-assisted suicide, with special regard to Dutch nursing homes. (Amsterdam: Vrije Universiteit (dissertation), 1996).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida