Den sista flaskan sprit

Den sista flaskan sprit
Foto: Istockphoto

Två halvtomma ?spritflaskor smusslades ut från ?Vårdförbundets nationella kansli i början av förra sommaren. Vad gjorde flaskorna i ett skåp och varför finns det 36 snapsglas på en hylla hos ett förbund som aldrig bjuder på starksprit?

Förra året slog Kommunal­skandalen ner som en bomb i Sverige. Avslöjandet om dyra viner, sprit och lyxiga hotell som betalats med medlemmarnas pengar fick mer än
14 000 kommunalare att lämna sitt förbund på bara en månad.?

Skandalen gav konsekvenser även för andra fackförbund, som Vårdförbundet.??

Före Kommunalskandalen hade ?inte Vårdförbundet någon skriftlig alkoholpolicy. Då stod fortfarande en nästan 15 år gammal flaska med snaps och dammade i ett skåp på förbundets nationella kansli i centrala Stockholm, tillsammans med en annan halvtom spritflaska.

??Kommunalpamparnas vidlyftigheter väckte inte misstänksamhet, men frågor, hos Vårdförbundets medlemmar, berättar Johan Larson, vice förbundsordförande.

?— Medlemmar blev nyfikna och hörde av sig och frågade ”så där gör inte ni va?”. De såg inget bruk av alkohol på det sättet inom Vårdförbundet och ville få det bekräftat, säger han.?

För att tydligt kunna beskriva förbun?dets redan restriktiva hållning författades en alkoholpolicy. Resultatet blev ett dokument med ännu strängare regler än tidigare, vilket bland annat ledde fram till beslutet om att bara bjuda på alkoholfritt under politikerveckan i Almedalen i Visby förra sommaren.??

Det var strax efter att den nya alkoholpolicyn blivit känd som de halvtomma spritflaskorna upptäcktes i köket utanför styrelserummet på Vårdförbundets nationella kansli i centrala Stockholm. Därinne hade förbundsstyrelsen nyss fattat beslut om den nya strikta alkoholpolicyn. Bland porslinet fanns dessutom 36 snapsglas.?

Flaskorna stod i ett låst skåp. När vice ordföranden Johan Larson fick reda på detta bad han kansliets internservice (som har nycklarna) att göra sig av med flaskorna, som tömdes och lämnades till glasåtervinning på ett lite diskret sätt.?

Närmare än så verkar inte Vårdförbundet komma en spritskandal. Och den festkultur som funnits inom Kommunal är Vårdförbundet så långt ifrån som det går att komma. Johan Larson vänder på resonemanget. Han tycker att det ok av ordentlighet, som exempelvis sjuksköterskor burit på genom historien, fortfarande kan kännas lite betungande.

??— Att ha en strikt alkoholpolicy har aldrig varit svårt för oss. Vårt dilemma är nog snarare att vi kommer från en tradition med väldigt många dygder. Att det varit för mycket åt andra hållet i stället. Historiskt skulle ju sjuksköterskan inte ens gifta sig, säger han.

?Johan Larson är absolut inte emot nolltollerans mot alkohol om en majoritet av förbundets medlemmar skulle vilja ha det. Men han tycker att dagens policy — att bjuda medarbetarna på vin ihop med en middag en gång om året och i undantagsfall servera alkohol vid extern representation — är helt rimlig.??

Starksprit kommer däremot aldrig mer att köpas in för medlemmarnas pengar. Vårdförbundets sista spritflaskor, de som slängdes halvfulla förra året, var nästan 15 år gamla och köptes in till en TCO-julfest som Vårdförbundet stod värd för 2002.?

Snapsglasen i köket utanför styrelserummet har bara använts den här enda gången, enligt internservice som sköter det praktiska runt bjudningar och arrangemang på nationella kansliet.?

Det enda TCO-förbund som i dag ?kan tänka sig att bjuda på starksprit är Unionen, visar Vårdfokus genomgång. Vårdförbundets alkoholpolicy är väldigt genomsnittlig, enligt jämförelsen. Flera förbund har skärpt sina regler efter Kommunalskandalen. Inte minst Kommunal själva som inte längre bjuder på en enda droppe alkohol.

Inför politikerveckan i Almedalen förra sommaren — där Vårdförbundet för första gången bjöd på enbart alkoholfritt — fanns en oro bland arrangörerna att förbundet skulle uppfattas som präktigt och tråkigt. Risker diskuterades, som att stämningen inte skulle bli tillräckligt avslappnad om politiker och andra inbjudna gäster serverades alkoholfritt vin på en sluten middag.?

Men reaktionerna blev inte negativa, tvärtom. Årets Almedalsarran­gemang kommer utan tvekan också att vara helt utan alkohol, berättar Anna-kari Modin, Vårdförbundets kommunikationschef.

?— Dels har vi en policy att följa, dels blev reaktionerna hos dem som vi bjöd förra året oerhört positiva. Vi fick höra att det är en bra utveckling för Almedalen generellt sett, om fler middagar och mingel är alkoholfria, säger hon.

KOMMUNALSKANDALEN 

I början av förra året avslöjade tidningen Aftonbladet att fackförbundet Kommunal förlorat mer än 320 miljoner på sin krog- och konferensverksamhet. Förbundets egna lyxkrog hade hyrts ut till en porrstjärna och styrelsemedlemmar hade bott gratis på förbundets hotell och använt medlemmarnas pengar till vidlyftig representation där dyra viner, sprit och lyxiga hotell ingått. Kassören och ordföranden avgick. 14 000 medlemmar begärde utträde, några ångrade sig och medlemstappet 2016 blev 11 470 för Kommunal.

Förbundens syn på alkohol

VÅRDFÖRBUNDET 
Kan bjuda på öl eller vin till maten, ett glas med påfyllning, vid kongresser och nationella medarbetardagar. Vid extern representation är grundregeln att inte bjuda på alkohol, men undantag kan göras vid exempelvis internationella sammankomster. Då ska beslutet vara skriftligt och fattat av förbunds­ordförande, vice förbundsordförande, ordförande i lokala avdelningsstyrelser eller kanslichefen.

ST
Bjuder på vin eller öl, högst två glas per person, vid "tillfällen av särskilt festlig karaktär" som jubileer, uppvaktningar, stämmo- och kongressmiddagar och i internationella sammanhang när "representationsplikten kräver det".

VISION
Bjuder inte på alkohol. Undantag kan göras vid väldigt speciella representationstillfällen enligt beslut av förbundsordföranden.

TCO
Bjuder på ett glas vin eller öl med påfyllning vid kongress, förbundskonferens, styrelsens jullunch samt 1-2 andra tillfällen per år, vid jul och då personalen samlas till planeringskonferens. Bjuder även på alkohol vid internationell representation.

UNIONEN 
Bjuder på en flaska vin per tre deltagare alternativt 50 cl starköl per person vid julfester, årliga planeringskonferenser, kongressmiddagar, jubileumsmiddagar, förbundsrådsmiddagar och regionrådsmiddagar. I "synnerliga fall" kan starksprit förekomma, men då enligt beslut från kanslichef, HR-chef eller förbundspresidiet. Vid extern representation, exempelvis jubileumsfirande, årliga fester och mingel, internationella möten och konferenser och styrelsemiddagar där Unionen är värd, kan vin eller starköl serveras med "stor restriktivitet" gällande mängden.

KOMMUNAL 
Bjuder inte på alkohol, bara "i absoluta undantagsfall". Då gäller två glas vin eller öl per person till maten efter dokumenterat beslut från förbundsledningen eller avdelningarnas ledningsgrupper.

LÄRARFÖRBUNDET 
Bjuder vanligtvis inte på alkohol, men det kan få förekomma på personalfester, speciella arrangemang och vid representation om förbundets ledning bestämmer sig för att göra ett undantag. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida