Epidemisk ökning utmanar

Någonstans på vägen mot det ?friska? samhället har någonting gått väldigt, väldigt snett. Att leva väl har i stora stycken blivit synonymt med att leva osunt.

Nio av tio diabetiker har typ 2-diabetes. I Sverige lider uppskattningsvis mellan 300 000 och 400 000 personer av åldersdiabetes. Typ 2-diabetes är den diabetesform som ökar mest och som på senare år ökat drastiskt i stora delar av världen.

Övervikt och lite eller ingen motion anses vara den viktigaste orsaken. Även rökning har visat sig vara en riskfaktor för typ 2-diabetes, också hos normalviktiga, liksom stress. I grunden finns dock alltid genetiska avvikelser som gör att vissa individer utvecklar sjukdomen medan andra inte gör det.

På senare år har även ungdomar drabbats av typ 2-diabetes, främst i USA, men även i Sverige. Det stämmer väl överens med den kraftiga ökningen av antalet överviktiga barn på senare år. En nyligen publicerad studie gjord vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg visar att i Västsverige har andelen överviktiga skolbarn i tioårsåldern ökat från sju procent 1985 till 18 procent 2000/2001. Andelen feta barn har femdubblats ? från 0,6 till 2,9 procent.

Enligt Internationella diabetesfederationen, IDF, hade cirka 157 miljoner människor en diagnostiserad typ 2-diabetes år 2000. Om tio år antas inte mindre än 239 miljoner människor lida av sjukdomen, till det kommer alla dem som inte upptäcks.

Mörkertalet är stort eftersom många som drabbas inte blir diagnostiserade. I en undersökning från Norrbotten och Västerbotten som gjordes 1986-1999 hittades med hjälp av sockerbelastning nästan lika många nya fall av diabetes som de som redan var kända. Det är speciellt allvarligt med tanke på att typ 2-diabetes leder till en kraftigt ökad sjuklighet och dödlighet, framför allt i hjärt-kärlsjukdomar. Femårsmortaliteten för en patient med nydiagnostiserad typ 2-diabetes är cirka 40 procent, vilket motsvarar dödligheten vid många cancersjukdomar.

En av de största utmaningarna för sjukvården av i dag är därför att få folk att på allvar förstå att osunda kost- och levnadsvanor faktiskt får konsekvenser. Ibland leder det till diabetes, vilket inte ens personer med diabetes alltid tycks vara medvetna om. Läs gärna artikeln om sambandet mellan diabetes och munhälsa på sidan 22 i temabilagan så förstår du vad jag menar. När många med typ 2-diabetes tycker att de inte har ?riktig? diabetes då står allt inte rätt till.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida