Erbjuds pension i stället för lön

Alla anställda i Blekingelandstinget kommer att få ett erbjudande om att avsätta en del av lönen till en pensionsförsäkring. Möjligheten öppnades genom en lagändring.

– Pensionsfrågan har de senaste åren allt mer kommit i fokus och man ser tydligare kopplingen till lönen. När dessutom skattelagen ändrats så att en arbetsgivare har rätt att växla lön till pension, har vi sett den här möjligheten att erbjuda våra anställda en pensionsförsäkring, säger Peter Lilja, förhandlare på landstinget.

Blekingelandstinget kommer att anlita en extern pensionsmäklare som får i uppgift att undersöka intresset hos ett antal försäkringsbolag. De anställda informeras sedan på olika sätt, bland annat genom en ny broschyr.

Dessutom kommer de att kunna få personlig rådgivning, både vad gäller de olika bolagens erbjudanden och den egna ekonomin.

Eftersom pensionspremien kommer att dras från bruttolönen (som många erbjudanden för hyrdatorer) kan den framtida pensionsnivån påverkas negativt. Detta i och med att pensionen i framtiden avgörs av lönens storlek (upp till 7,5 basbelopp eller cirka 275 000 kronor om året. För inkomster över den gränsen får man betala in pensionsavgift men får ingen höjning av pensionen).

– Vi kommer att välja några bolag som både ska kunna erbjuda traditionell försäkring och via fonder. Sedan får den anställde skriva två avtal: ett med oss om hur mycket pengar som ska dras från lönen och ett med bolaget om hur stor premien ska vara per månad. Sedan sköter vi inbetalningen till bolaget i samband med löneutbetalningen varje månad, säger Peter Lilja.

För landstinget innebär det här besparingar. Idag betalar landstinget en arbetsgivaravgift på cirka 41 procent, medan avgiften till pensionsförsäkringen bara är drygt 24 procent.

Rekryteringsfördelar
– Vi har dock sagt att vi inte gör det här för att tjäna pengar. Det är en personalbefrämjande åtgärd och vi ser det också som ett plus när det gäller möjligheten att rekrytera personal, säger Peter Lilja.

De pengar som landstinget tjänar på lägre arbetsgivaravgifter ska användas till att kompensera de anställda som
genom den här löneväxlingen får sämre pensionsgrundande inkomst. Exakt hur det ska ske är dock ännu inte klart.

En fråga som ställts är vad som händer om någon blir långtidssjuk eller på annat sätt får ändrade levnadsförhållanden som försämrar den egna ekonomin.

– Det finns inskrivet att man i så fall antingen ska ha möjlighet att minska avgiften eller avsluta inbetalningen till försäkringen och få ett fribrev med besked om när man får börja utnyttja de redan inbetalade pensionspengarna. Vi funderar också över om det ska gå att teckna en försäkring mot den här typen av risker, säger Peter Lilja.

Catarina Söderholm är ordförande för Vårdförbundets lokala avdelning i Blekinge. Hon säger att avdelningen ännu inte tagit ställning till löneväxlingen.

– Men som jag ser det är det upp till varje individ vilket sparande hon väljer. Om pengarna placeras på rätt sätt kan
det dessutom bli förmånligt för den anställde.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida