Erfarenhet sparar pengar

Nu kommer forskning som visar att det lönar sig ekonomiskt när sjukhus har erfarna sjuksköterskor. Utvecklingen i Sverige, där många erfarna väljer att sluta, ger alltså inte bara dyrare bemanningslösningar utan gör också själva vården mindre kostnadseffektiv.

Amerikanska ekonomiforskare har tillsammans med forskare inom omvårdnad studerat vårdtiderna för hela 900 000 patienter. Resultatet visar att vårdtiderna blev kortare när erfarna sjuksköterskor stod för vården. ”När samma sjukskötersketeam arbetar tillsammans under en längre tid utarbetar de rutiner och arbetssätt som leder till en mer effektiv vård med högre kvalitet”, säger Patricia Stone, professor vid Columbia University School of Nursing som genomfört studien tillsammans med forskare på Columbia Business School.?

Amerikansk forskning brukar vara svår att tillämpa eftersom den amerikanska vården delvis skiljer sig från den svenska. Men även om vårdtiderna i Sverige kanske inte kan pressas mer, så borde forskningsresultatet vara relevant även här: att erfarna team med sjuksköterskor ger bättre vård. Det kan då handla om färre komplikationer och återinläggningar, vilket ger besparingar och högre vårdkvalitet.??

Slutsatsen blir, som en av ekonomiforskarna uttrycker det: ”Vår analys visar att sjukhus­cheferna borde skapa villkor som gör att erfarna sjuksköterskor väljer att stanna kvar på sina arbetsplatser.”?

Läs mer om studien på sidan 15.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida