Erkänns som resurs

7 augusti 2000

STOCKHOLM. »Den nye sjukhusdirektören på Karolinska sjukhuset har större förståelse för oss än företrädaren hade, och ser Vårdförbundet som en resurs i verksamhetsutvecklingen«, säger Vårdförbundet i Stockholm. Ett bevis på detta är att sjukhuset ställt upp med pengar så att Vårdförbundets sektionsstyrelse och företrädare kunnat göra en resa till Helsingfors för att diskutera hur sjukhuset ska bli en bättre arbetsgivare samt hur man ska kunna rekrytera och behålla personal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida