Estetik i omvårdnaden

9 mars 1998

Författare Britt-Maj Wikström.
Titel Estetik och omvårdnad.
167 sidor.
Förlag Studentlitteratur 1997.
Cirkapris: 250 kronor.
ISBN 91-44-61331-8.

Ordet estetik kan härledas från det grekiskans aisthetis som betyder förmåga att uppfatta sinnesintryck. Estetik står alltså inte bara för de sköna konsterna musik, konst, litteratur och dans, även om de är viktiga delar av estetiken. Boken ger olika exempel på vad en estetiskt närande vårdmiljö kan innebära.

Den kopplar ihop de estetiska uttrycken med omvårdnad. En estetisk vårdhandling kan vara att duka måltiden aptitretande och vackert och kanske ställa en bukett färgglada blommor på brickan. En genomtänkt färg- och ljussättning av vårdmiljön kan påverka sinnesstämningen och positivt bidra till patientens tillfrisknande, samtidigt som den ger vårdpersonalen en god arbetsmiljö. Att få vara aktiv, kanske arbeta med lera i arbetsterapin, ger patienten glädjen av att ha uträttat något.

Ett vackert konstverk att vila ögonen på kan vara viktigt för den som inte så lätt tar sig ur sängen. Personalens engagemang, attityder och tro på estetikens betydelse i vårdarbetet har en avgörande betydelse. Det handlar om en helhetssyn på människan. Där spelar också humorn en viktig roll.

Forskningsresultat visar att halten av stresshormonet kortisol sjunker med hjälp av humorterapi. Det kan vara att få se en rolig film till exempel. Att få skratta gör att man känner sig glad och avslappnad. Det så kallade mimosbegreppet innebär att man har en tendens att härma en annan persons mimik. Ett glatt ansikte smittar av sig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida