Etik

Stefan EinhornKonsten att vara snäll201 sidor. Forum 2005www.forum.seisbn 91-37-12810-8

6 januari 2006

Snäll, det är korna också, är en vanlig kommentar när man beskriver en person som snäll. Att ordet snäll har fått en negativ laddning konstaterar även Stefan Einhorn. Men han nöjer sig inte med det. I sin bok gör han en ingående analys av begreppet snäll och beskriver hur han själv ser på det. Och konstaterar att oförmåga att kunna säga ifrån eller försvara sig själv och sin omgivning inte är att vara snäll. För honom är en snäll människa en person som lever med etiken i sitt hjärta. Dessutom anser han att snällhet är en förutsättning för att nå äkta framgång. Generositet är en del i det. Då menar han inte bara villighet att dela med sig av pengar, utan även att exempelvis dela med sig av ära, att vara generös med beröm och uppmuntran – liksom med god kritik och feedback. Själv har han lämnat en rak och ekonomiskt fördelaktig karriär som läkare och forskare till förmån för en mer osäker väg som författare och föreläsare i etiska frågor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida