Etik

Etik

Den bloggande patienten. Hur påverkas patient, anhörig och vård? Sara Natt och Dag. Gothia förlag 2012,?www.gothiaforlag.se, ISBN 978-91-7205-833-0

5 september 2012

Sara Natt och Dag, socionom och kurator på Stockholms sjukhem, tar upp problemet med medieteknik i vården.

Det är inte självklart att vårdpersonal vill att bilder på dem läggs ut på nätet. Spridningen via Facebook, Twitter och bloggar går blixtsnabbt, skadan kan vara skedd innan den som är med på bilderna hinner reagera. En patient hade Skype påslagen (för internetsamtal) när han dog, vilket fick personalen att oroa sig över om de gjort något fel som alla kunde bevittna.

Men om en patient upp­lever att han/hon får ovärderligt stöd av att blogga och utbyta erfarenheter och tips med andra, vad är då etiskt rätt? Ska vårdpersonal läsa patienters bloggar, eller bemöta eventuell kritik som framförs där? Och vad säger lagen? P S-K

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida