Etik

6 mars 2000

Författare Maria Modig
Titel Etik i vardagen. Tankar kring de svåra frågorna i vårt dagliga liv
153 sidor
Förlag Forum 2000
Cirkapris 217 kronor
ISBN 91-3711-657-6

Jag har levt med etiska frågor hela mitt liv – mina föräldrar var aktiva i Frälsningsarmén, förklarar författaren. Etik kan möjligen upplevas som något abstrakt, men i själva verket ställs vi ständigt inför frågor om fel och rätt, ont och gott i alla de vardagssituationer där vi tvingas till olika ställningstaganden. Då måste vi ha gjort klart för oss vilken etik som styr oss, argumenterar hon. Och vilken gemensam moral vi skaffar oss i samhället. Boken avslutas med etiska koder för läkare, advokater och journalister – och »den gyllene regeln« (du ska vara mot andra som du vill att de ska vara mot dig), som är gemensam för alla religioner i hela världen.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida