Etik ska styra vid upphandling

Nej till barnarbete och tvångsarbete är några av kraven i Vårdförbundets nya riktlinjer vid förbundets upphandling av varor och tjänster.

Sju punkter finns med i riktlinjerna:

  • Tvångsarbete får inte förekomma.
  • De anställda i företagen och hos leverantörerna ska ha rätt att bilda eller att ansluta sig till en fackförening. Dessutom ska det finnas en rätt att förhandla om kollektivavtal.
  • Arbetsmiljön ska vara säker och sund och uppfylla lagar och föreskrifter när det gäller säkerhet och hygien.
  • Barnarbete får inte utnyttjas.
  • Diskriminering av personal på grund av kön, ras, civilstånd, handikapp, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och medlemskap i fackförbund får inte förekomma.
  • Nej till sexuell exploatering. Vårdförbundet tar avstånd från företag med koppling till porrindustrin.
  • Vårdförbundet tar avstånd från företag som inte följer internationella miljööverenskommelser.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida