Etisk kod för sjuksköterskor

2 september 2002

Den internationella sjuksköterskeorganisationens, ICN, omarbetade etiska kod är nu översatt och språkgranskad av Svensk sjuksköterskeförening, SSF. Den är indelad i fyra områden: sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan och medarbetaren. Tanken är att koden ska ge sjuksköterskor en etisk referensram och ett stöd för etiskt handlande. Den kan beställas kostnadsfritt på SSF:s hemsida www.swenurse.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida