Etiskt forum ställer de kritiska frågorna

1 november 1999

Etiska kommittéer hade funnits i vården ett par år då landstingsfullmäktige i Västernorrland 1995 beslöt att bilda det landstingsövergripande Etiskt forum. Man beslöt också att det skulle bestå av enbart politiker som rekryterades proportionellt utifrån partistorlek och engagemang för frågorna. Det resulterade i att hälften av politikerna kom från landstinget och hälften från kommunerna.

– Det blev lyckosamt. Eftersom de som är kommunpolitiker har ett utifrånperspektiv ställer de helt andra och mer kritiska frågor, konstaterar utvecklingssekreterare Lena Lagergren.

Etiskt forum har bland annat formulerat ett etiskt program som ska gälla för hela landstinget samt medverkade i landstingets arbete när studiecirkelmaterialet Liv och hälsa till befolkningen togs fram. För halvtannat år sedan drog man igång en seminarieserie för verksamhetscheferna med syfte att stödja dem att hålla den etiska dialogen levande inom sina verksamhetsområden, i enlighet med det etiska programmet.

Det är inte de prioriteringsaktiva politikerna i etiskt forum som distriktsläkare Kjell Sundin på vårdcentralen Sundet (i artikeln intill) syftar på utan de vanliga landstingspolitikerna, de som med sina beslut ger förutsättningarna för verksamheten.

Och Lena Lagergren förstår honom:
– Jag tycker de bör fundera mer på vilka konsekvenser deras beslut får, hur verksamheten påverkas. Vi har i dagarna startat en seminarieserie för sjukvårdspolitiker där bland annat dessa frågor tas upp, för att i nästa steg förändra planeringsprocessen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida