Ett 70-tal deltog i chefsmöte

11 augusti 1997

VÄSTERBOTTEN. Ett 70-tal chefsmedlemmar i Vårdförbundet SHSTF träffade i juni representanter för den lokala avdelningen för att bland annat diskutera kvinnligt ledarskap. Gästföreläsare var dramapedagogen Åsa Falk. Vid mötet utsågs en grupp på fyra personer, tre chefer och den lokala avdelningens ordförande Anita Kristiansson, för att arbeta med att förbättra samarbetet mellan cheferna och Vårdförbundet SHSTF.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida