Ett ägg räcker för graviditet

Det är lika effektivt att föra tillbaka ett embryo som två för att kvinnan ska bli gravid efter en provrörsbefruktning, ivf.

Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg i världens hittills största kontrollerade studie.

De 661 kvinnor som deltog från elva kliniker delades in i två grupper. Kvinnorna i den ena gruppen fick två embryon återförda på en gång, kvinnorna i den andra ett. I gruppen kvinnor som fick ett embryo i taget födde 39 procent barn mot 43 procent i gruppen kvinnor som hade fått två.

Men i gruppen kvinnor som fick två embryon återförda på en gång var 33 procent tvillinggraviditeter eller mer, mot färre än en procent i den andra gruppen.

Förr var det vanligt att läkarna för att öka chanserna till graviditet vid ivf förde tillbaka flera ägg på en gång. Det resulterade ofta i flerbördsgraviditeter.

Men sådana är förenade med stora risker, bland annat risk för låga födelsevikter och för tidiga födslar.

Därför rekommenderar Socialstyrelsen sedan 2003 att endast ett embryo i taget återförs och i Skandinavien är det redan rutin på många kliniker.

Forskarna i Göteborg hoppas nu att ivf-kliniker runt om i världen ska anamma samma rutin.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida