Ett antroposofiskt sjukhus

5 oktober 1998

Vidarkliniken är Skandinaviens enda antroposofiska sjukhus och ligger på landsbygden, i Järna några mil söder om Stockholm. Sjukhuset består av fyra vårdavdelningar med plats för 61 patienter, patienthotell, öppenvårdsverksamhet med husläkarmottagning, mödravård och barnavårdscentral.
Kliniken invigdes 1985 och drivs med bidrag från landsting och försäkringskassa, fonder och donationer. Den patient som själv står för hela vårdavgiften betalar 18 200 kronor för två veckors behandling. För att få vården bekostad av landstinget krävs remiss från läkare.

Behandlingstiden är oftast två till tre veckor och följs upp med besök på öppenvårdsmottagningen. Hur ofta och länge avgörs av patientens behov. Vidarkliniken samarbetar även med övriga behandlande instanser inom sjukvården.

Den antroposofiska läkekonsten bygger på den österrikiske vetenskapsmannen och filosofen Rudolf Steiners människobild. Han betonade helhetssynen på människan som kropp, själ och ande. Läkare och sjuksköterskor på Vidarkliniken är legitimerade och använder sig av både skolmedicin och antroposofiska naturläkemedel.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida