Ett gånget århundrade

10 januari 2000

I landet bodde 5 097 402 invånare. Tre av fyra bodde på
landet, 200 000 småbruk förmådde bara producera det som gick åt för den egna familjens behov. Männen levde tills de fyllt 55, kvinnorna blev två år äldre. Var åttonde dödsfall berodde på lungtuberkulos. Det fanns några tiotal bilar, men flera hundra tusen arbetshästar. Ettusen personer tog studenten det året. Kungen hette Oscar och hade regerat i snart 29 år.
    
Det är förstås Sverige och årtalet 1900 det handlar om. Det är också det första år som avhandlas i Hundra år i Sverige. Krönika över ett dramatiskt sekel – det sista är det som vi just lämnat bakom oss.
    
Det är alltid lite vanskligt att låta siffermagi, som i det här fallet ett sekelskifte, binda upp tankarna. Den stora förändringen i villkoren för människors liv i Europa inträffade knappast just 1900. Mycket var på gång: omvandlingen från jordbruks- till industrisamhälle, den fackliga och politiska omdaningen, de nya uppfinningarnas påverkan på vardagslivet. Men den stora förändringen kom först i och med första världskriget, i vars kölvatten både den politiska, ekonomiska och sociala kartan ritades om rejält.
    
Fast då – liksom nu – tog människor utgångspunkt i det nyss timade sekelskiftet för att proklamera en ny era. Ett bra exempel på det är Ellen Key, som 1900 publicerade en samling artiklar med titeln Barnets århundrade, »tillägnad alla de föräldrar hvilka i det nya århundradet hoppas dana de nya människorna«.

Författare Hans Dahlberg 
Titel Hundra år i Sverige. Krönika över ett dramatiskt sekel, 391 sidor
Förlag Albert Bonnier 1999
Cirkapris 447 kronor 
ISBN 91-3451-990-4

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida