Ett riktigt bra it-stöd

6 september 2017

Hur många gånger har vi skrivit om problemen med it-systemen i vården? Senast i februari i år när en sjuksköterska berättade i Vårdfokus att hon hanterar tio olika it-program och fem lösenord. 75 procent av arbetstiden tillbringade hon framför datorn med program som inte är synkroniserade.?

Därför är det så bra att i det här numret kunna berätta om ett it-stöd som faktiskt användarna tycker är oumbärligt. Källan till framgång? Jo, något som borde vara självklart. Att användarna och teknikerna arbetat fram systemet tillsammans.?

Sjuksköterskorna och läkarna på ASIH i Lund bildade team med teknikerna. De följdes åt i verksamheten och gick igenom varje arbets­moment.

?Nu finns ett planeringsstöd som ingen vill vara utan. En digital kalender för varje patient. Innehållet är lätt att ändra och kalendern ger en bra överblick. Teknikerna har helt enkelt utgått i detalj från användarnas behov och skapat sy­stemet utifrån de verkliga arbetsflödena.??

En annan fråga som varit aktuell i många år är hur primärvården kan stärkas. Både patienter och personal ska lockas att söka sig dit i större utsträckning. Åtskilliga reformer har prövats genom åren. Nu är det på gång igen med statliga utredningar och förslag. Ska det lyckas den här gången? Läs i Vårdfokus om vad som händer, och om avancerade kliniska sjuksköterskor på vårdcentralen i Övertorneå.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida