Ett slags frihet

Azar NasifiAtt läsa Lolita i Teheran - liv genom böcker406 sidor. Albert Bonniers förlag 2005www.albertbonniersforlag.seISBN91-0010-500-7

3 februari 2006

En liten grupp iranska kvinnor träffas i smyg för att läsa den litteratur som regimen förbjudit. Med nyplockade blommor på bordet, bland teglas och bokhögar botaniserar de friskt bland berättelser, allt ifrån Irans egen sagodrottning Sheherazades Tusen och en natt till Vladimir Nabokovs Lolita. Ofta utvecklas studieträffarna till vidare diskussioner om frihet i politiken, hemmet och i kärleken. Men också till kritiska samtal om den klassiska västerländska litteraturen som Jane Austens Stolthet och fördom.

Azar Nafisi är inte längre välkommen att undervisa på universiteten i Iran när hon vägrar att bära slöja. Hon beskriver hur det känns att först kunna läsa om andras kulturer, äventyr och kärlekar, för att sedan bli berövad all denna tankens och fantasins frihet när allt bannlyses och konfiskeras av de stränga muslimska prästerna.

Azar Nafisi vill fortsätta lära ut om den internationella litteraturen och hon kringgår problemet genom att i hemlighet undervisa några kvinnliga studenter i sitt eget hem. I hennes rum med utsikt mot Alburzbergen och mitt emot det forna exklusiva American hospital – nu bullrig överfull sjukvårdsinrättning för krigsveteraner – kan de drömma sig bort i sin litterära fristad.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida