Ett steg mot nationell telefonrådgivning

En avhandling om telefonsjuksköterskornas arbete som presenteras i morgon underlättar utvecklingen av en nationell telefonrådgivning.

22 januari 2004

I morgon fredag disputerar sjuksköterskan Anna Carin Wahlberg, institutionen för omvårdnad, Karolinska institutet, på sin avhandling om telefonsjuksköterskornas arbete. Hon har undersökt telefonrådgivningen ur sjuksköterskornas, den vårdsökandes och ambulansalarmeringens perspektiv.

De 25 telefonsjuksköterskor som ingår i en av delstudierna berättar att några av de stora svårigheterna i deras arbete är att de inte ser den de talar med och att det ofta är någon annan än den vårdbehövande som ringer.

I en annan delstudie finns en granskning av de 54 ansvarsfall från åren 1991 och 2000 som rör ambulansalarmering. Den visar att 21 handlade om felbedömningar. Av dessa var 19 bedömningar som grundats på andrahandsuppgifter.

Viktig kunskap för projekt

Resultaten från Anna Carin Wahlbergs avhandling stärker den uppbyggnad av en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning som är på gång. Bo Swedin på Landstingsförbundet leder projektet Vårdråd per telefon.

? Avhandlingen är ett viktigt steg för att öka kunskapen om telefonsjuksköterskans arbetssituation, säger han.

Målet med den nationella telefonrådgivningen är att alla svenskar inom en snar framtid ska kunna ringa telefonnumret 1177 och få prata med en sjuksköterska inom några minuter.

Avhandlingens titel: Telephone advice nursing: Callers´perceptions, nurses´experience of problems and basis for assessments.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida