Ett vykort med posten

Jag hoppas att du precis som jag har haft chans att njuta lite av våren. För mig är det en favoritårstid. Kanske mest för att planeringen av årets rabatter är i full gång. Men när jag sedan ska förver

Våren brukar också vara en händelserik tid på Vårdförbundet. I maj är det dags för vårt högsta beslutande organ, kongressen, att sammanträda. Och förberedelserna pågår just nu för fullt. På kongressen ska riktlinjerna för vårt arbete under de kommande åren dras upp. En stor fråga som de 110 valda kongressombuden från hela landet ska ta ställning till är en vårdpolitisk idé. Idén ska beskriva en sjukvårdsstruktur som bättre än i dag kan möta framtidens behov och förväntningar. Men för att kunna forma den behöver vi din hjälp.

Det är viktigt att idén ger uttryck för medlemmarnas värderingar och önskemål om sjukvården i dag och i framtiden.

Under förra veckan fick du ett vykort i brevlådan med information om hur du gör för att delta. Jag hoppas att du tycker att det verkar intressant och tar dig tid att gå in på vår webbplats www.vardforbundet.se och svara på några frågor. Det tar cirka 15 minuter och du har fram till den 15 april på dig. På webbplatsen finns mer information om hur du går tillväga och lösenordet finns på vykortet. Om du vill veta mer eller har någon fråga kan du vända dig till din lokala avdelning.

När undersökningen är klar kommer du som medlem självklart att få ta del av resultatet. Bland annat kommer det att finnas en sammanställning på webbplatsen. Vi kommer även att presentera resultatet för människor utanför förbundet.

Vårdförbundet ser den vårdpolitiska idén som ett viktigt verktyg för att påverka utvecklingen av sjukvården i landet och arbetssituationen för medlemmarna. Det ska vara ett diskussionsmaterial som till exempel kan användas av Vårdförbundets lokala avdelningar och fackliga företrädare för att påverka beslutsfattare och arbetsgivare i den egna kommunen eller landstinget. Att ta del av de värderingar som finns bland medlemmarna ger också värdefull kunskap i vårt fortsatta arbete med att skapa ett förbund som bättre lever upp till medlemmarnas krav. Så jag hoppas verkligen att många känner sig lockade att delta. 

Ett annat spännande område som jag vill slå ett slag för är forskning. Forskningen inom våra ämnesområden är i dag på frammarsch och fler och fler sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor erhåller doktorsexamen. Men fortfarande är det svårt att få möjlighet att gå vidare i sin forskning till docentkompetens.

Här ser vi inom Vårdförbundet ett ökat behov. Den akademiska utvecklingen är ett led i att stärka våra yrken och vi behöver fler som kan driva på utvecklingen och examinera andra. En anledning, som vi ser, till att så få väljer att gå vidare och ägna sig åt forskning är svårigheter att få finansiering och det finns i dag inte heller tillräckligt med tjänster att söka.

För att stimulera till mer forskning kommer Vårdförbundet att satsa en miljon kronor på hälsoekonomisk forskning under 2002. Det är ett relativt nytt område i Sverige som vi tror mycket på. Till skillnad från traditionell forskning inom sjukvården tar hälsoekonomisk forskning även hänsyn till den ekonomiska aspekten både för samhället och för människan. Livskvalitet för patienten är till exempel en viktig del. Fler studier av det här slaget behöver göras.

En av de studier som gjorts visar att systematiskt uppsökande verksamhet av omvårdnadspersonal hos äldre i egna hem har minskat de äldres konsumtion av akutvård och ökat deras välbefinnande. (Utdrag ur HSU 2000, bilaga 12, Norberg, Hallberg, Kihlgren, Björvell, 1996).

För att kunna söka de pengar som Vårdförbundet har avsatt ska du ha en doktorsexamen. En kommitté för att ta emot ansökningar kommer att tillsättas. Formen är ännu inte riktigt klar men vi kommer senare i vår att gå ut och annonsera, bland annat i Vårdfacket, om hur du ska gå till väga om du är intresserad.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida