EU bidrar till sommarskola

Sommarskolan för unga forskande sjuksköterskor har nyligen beviljats ett fyraårigt eu-bidrag på 5,7 miljoner kronor.

– Vi tolkar det som ett europeiskt erkännande av att forskande sjuksköterskor har en viktig position i framtidens vård, säger Ingalill Rahm Hallberg.

Hon är professor i vårdvetenskap och en av de drivande inom den europeiska akademin för omvårdnadsforskning, eans. Organisationen arrangerar sedan 1999 årligen en sommarskola för doktorander.

Hittills har doktoranderna själva fått betala för såväl resor som uppehälle, vilket de nu slipper tack vare bidraget från eu, åtminstone under de närmaste fyra åren. Även ett antal av de lärare som sköter undervisningen kommer att finansieras via eu-bidraget. Samtidigt utökas den årliga intagningen från 30 till 35 doktorander.

Under kurserna ska studenterna bland annat arbeta fram tänkbara gemensamma europeiska samarbetsprojekt. Nästa sommarskola hålls i Maastricht i Holland den 12-23 juni.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida