EU-parlamentet debatterar villkoren för tjänster

Vilka regler ska gälla om ett tjänsteföretag i ett EU-land etablerar sig i ett annat? Reglerna i landet där arbetet utförs eller de i landet som företaget kommer ifrån? Blir det särskilda regler för hälso- och sjukvården? Det är några av frågorna i dagens debatt i EU-parlamentet.

14 februari 2006

Det var i januari 2004 som EU-kommissionen la fram sitt ursprungliga förslag till tjänstedirektiv. Målet var att skapa gemensamma regler för tjänster inom EU.

Men om kommissionen trodde att förslaget skulle accepteras utan alltför stora problem trodde den fel. Sällan har ett direktivförslag mött så stark kritik.

Facklig kritik

Protesterna kom inte minst från fackligt håll. I synnerhet riktades kritiken mot principen om ursprungsland. Den innebär att om ett företag, till exempel efter anbud, tillfälligt får bedriva verksamhet i ett annat land så är det reglerna i det land företaget kommer ifrån som ska gälla. Det är också det landets myndigheter som ska kontrollera att arbetet genomförs på rätt sätt.

Resultatet, menar kritikerna, skulle kunna bli att företag från länder med lägre löner och sämre arbetsregler kan konkurrera ut verksamhet i de länder de kommer till.

Anhängarna å andra sidan menar att förslaget till tjänstedirektiv skulle ta bort en rad byråkratiska krångelregler och vara ett viktigt medel för att öka tillväxten inom EU.

Över 200 ändringsförslag

När EU-parlamentet nu i eftermiddag inleder debatten i Strasbourg finns det över 200 ändringsförslag. Ledamöterna ska dessutom debattera ett kompromissförslag. Men även om den kompromissen innebär att principen om ursprungsland har tagits bort, är det inte säkert att parlamentet säger ja till kompromissen.

Sedan finns också frågan om vad som ska gälla för offentliga tjänster, till exempel hälso- och sjukvården. Även här är utgången oviss.

Debatten är alltså i dag, men omröstningen sker först på torsdag.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida