EU-pengar till vårdprojekt

10 februari 1997

Akademiska sjukhuset i Uppsala har tillsammans med universitets-sjukhusen i Maastricht och Southampton fått 1 650 000 kronor från EUs Leonardo da Vinci-program. Pengarna ska gå till ett gemensamt projekt för att finna modeller för hur patienter med komplicerade hjärt- lungsjukdomar och bensår i högre grad ska kunna vårdas hemma. Vården ska ges i samarbete mellan sjukhusets specialister och kommunens hemsjukvård. De tre projektländerna står inför liknande besparingar i vården med färre vårddagar för patienterna på sjukhus.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida