EU vill ställa kvalitetskrav på hälsoportaler

Inom EU finns nu ett första förslag på vilka kvalitetskrav som bör ställas på hälsorelaterade webbsidor på Internet.

Enligt förslaget ska det klart och tydligt framgå vilken person eller organisation som står bakom och har ansvaret för sidan. Det räcker inte med enbart namnet utan såväl postadress som elektronisk adress ska finnas angivet.

Likaså ska syftet och målet med webbsidan framgå, inkluderat kommersiella syften.

Det ska inte heller råda någon tvekan för läsaren om hur hälsoportalen finansieras. Exempelvis om den betalas med offentliga medel, är sponsrad eller reklamfinansierad. Det måste vara tydligt för läsaren vilka källor som används för den hälsoinformation som ges samt framgå hur gammal informationen är.

För att personliga uppgifter som födelsedata och elektroniska journaler ska få lagras på hälsoportalen måste individen först ge sitt godkännande av vilka uppgifter som får tas med.

Vilken policy och vilket system som används för att skydda den personliga integriteten och sekretessbelagda uppgifter ska framgå av sidan. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida