Eutanasi

Eutanasi

Det icke förhandlingsbara. En debattbok om dödshjälp. Barbro Carlsson, Sture Gustafson och Hans Hellström (red). Veritas förlag, www.veritasforlag.se, ISBN 978-91-89684-74-4??

Aktiv dödshjälp kan kännas fullständigt främmande när man är frisk och klarar sig själv. Men för den som är döende eller förlamad och totalt beroende av sin omgivning kan det framstå som en önskvärd utväg.

Frågan om aktiv dödshjälp har många dimensioner. Och det är inte bara den döende som berörs av beslutet, utan även vårdpersonal och anhöriga. Vem ska aktivt utföra handlingen och hur lever man vidare med vetskapen om att man avslutat någon annans liv, om än på vederbörandes direkta önskan? Det krävs stränga regler för att säkra en god etik och många är oroliga för missbruk.?

I den här debattboken vill de sju författarna tillsammans med fem intervjupersoner ge sin syn på en eventuellt legaliserad dödshjälp. De är alla emot. De menar att dödshjälp aldrig kan vara en mänsklig rättighet, däremot bör livshjälp och god palliativ vård vara det.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida