Eva Fernvall är bekymrad

7 oktober 2002

? Om fler sjukhusdirektörer väljer att tolka Socialstyrelsens allmänna råd som gjorts i Malmö, är det en stor tillbakagång för Vårdförbundets medlemmar och deras möjligheter att ha ansvar på verksamhetschefsnivå, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall.

Hon anser att omorganisationen på UMAS är principiellt viktig för medlemmarna och är bekymrad över utvecklingen i Malmö, men väljer att avvakta med kommentarer tills en eventuell central förhandling har ägt rum.

Vårdförbundet är, tillsammans med representanter för Landstingsförbundet, Privatvårdens arbetsgivarförbund, Kommunförbundet, Kommunalarbetarförbundet och Sveriges läkarförbund, med i Nationella gruppen för vårdens ledar- och verksamhetsutveckling.

Förra årets prioriterade fråga för gruppen var vårdens ledarskap och i deras gemensamma dokument om ledarroller i vården står ingenting om att en profession skulle vara mer lämplig som chef än någon annan.

? Det som är viktigt för att vara en god ledare är att man har god vårdkunskap, och det har alla vårdens yrkesgrupper, understryker Eva Fernvall.

»Vi säger ingenting om vilken profession man ska tillhöra för att vara verksamhetschef«, bekräftar Bibbi Carlsson, Landstingsförbundets direktör.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida