Eva Fernvall går till Apoteket

7 mars 2005

Vårdförbundets avgående ordförande Eva Fernvall har fått nytt jobb. Från den 1 april blir hon chef för den nyinrättade enheten Marknad och samhälle på Apoteket AB.

Där ska hon försöka »positionera« apoteket som den första länken i vårdkedjan. Bland annat vill hon utöka kompetensen på apoteken med till exempel sjuksköterskor och sjukgymnaster.

– Ett helt annat uppdrag, säger Eva Fernvall, men ser samtidigt kopplingen med det hon arbetat för i Vårdförbundet: att se vården i ett större sammanhang än bara en enskild yrkesgrupps.

Hon lämnar alla uppdrag i Vårdförbundet men stannar kvar bland annat som ordförande i regeringens 24-timmarsdelegation.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida