Eva Fernvall omvald som vice ordförande

Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall omvaldes i dag som vice ordförande i TCO. På kongressens sista dag antogs också ett tillväxtprogram som bland annat betonar vårdens roll i samhällsutvecklingen.

Kongressen var enig: Eva Fernvall ska fortsätta att vara en av TCOs vice ordförande de kommande fyra åren. Samma enighet fanns i omvalet av Sture Nordh som ordförande och Industritjänstemannaförbundet SIFs Lilian Ringsand som den andra vice ordföranden.

I det tillväxtprogram som antogs redogör TCO för sin syn på hur Sverige ska utvecklas i framtiden och på tillväxten inom olika områden. I programmet talas bland annat om en förbättrad integrationspolitik, behovet av att minska ohälsan, hur jämställdheten ska öka och familjepolitiken förbättras. TCO efterlyser också mer resurser till forskning och innovationer, inte minst inom tjänstesektorn.

– Jag tycker att det är ett bra program. För första gången sägs det tydligt att vården är viktig inte bara för att den ger jobb utan för att den är betydelsefull för hela samhällets utveckling, säger Eva Fernvall.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida