Eva Fernvall på Vårdförbundets kongress: ”Jag är upprörd över hovrättens dom”

Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall är både ledsen och upprörd över att hovrätten skärpte domen mot den sjuksköterska i Kalmar som i tingsrätten dömts till vållande till annans död.

Göta hovrätts dom kom samtidigt som Vårdförbundet inledde sin ordinarie kongress i Stockholm i dag och Eva Fernvall tog upp den i sitt inledningsanförande.

I en kommentar efteråt säger hon att hon är såväl ledsen som upprörd över domen. Både över att det blev en fällande dom och att hovrätten skärpte den genom att inte bara döma sjuksköterskan till villkorlig dom utan även säga ja till åklagarens krav på dagsböter.

– Jag förstår inte hur domen ska gynna hälso- och sjukvården, säger hon.

Letar syndabockar

Eva Fernvall är bekymrad över att samhället letar efter en syndabock i stället för att se hur systemet fungerar.

– Självklart ska anställda i vården ställas till ansvar om det finns ett uppsåt, men så är det inte i det här fallet. Det handlar om ett tragiskt misstag under tjänstgöring.

Eva Fernvall menar att om samhället letar efter syndabockar finns det risk att personalen inte rapporterar misstag och att diskussionen om hur misstag ska undvikas i framtiden uteblir. Det är något som absolut inte gynnar patienterna, anser hon.

Ansvar trots brister

I sin dom säger hovrätten att det funnits en rad brister i rutinerna på sjukhuset. Hovrätten pekar bland annat på otydligt förfarande när det gäller beredningen av mediciner, oklara ordinationer och att läkare i strid mot Socialstyrelsens föreskrifter inte signerat ordinationer. Men bristerna är inte så stora att det påverkar sjuksköterskans ansvar, enligt hovrätten.

Sedan skriver hovrätten i domen: ”Enligt hovrätten är hennes handlande således så klandervärt att det innefattar straffbar oaktsamhet”. Hon döms därför till villkorlig dom och 50 dagsböter.

Slipper betala rättegången

Men domen innehåller sedan en ovanlig sak. Hovrätten säger nämligen att sjuksköterskan inte behöver betala några rättegångskostnader. Orsaken, säger hovrätten, är hennes ekonomiska situation.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida