Eva Fernvall: Revirtänkandet finns kvar

Det krävs ett stort mått av ödmjukhet för att möta de äldre utifrån deras behov. Man måste ha de äldres bästa för ögonen och samarbeta. De som gör det kommer att lyckas, säger Eva Fernvall apropå Vårdförbundets rapport Sjuksköterskorna om äldrevården.

Att de sjuksköterskor som arbetar i kommunernas äldrevård i högre grad än distriktssköterskorna tycker att äldrevården är bra, tycker inte Eva Fernvall är så konstigt.

– Det kan handla om att man vet mer om den verklighet där man befinner sig. Men det kan också vara ett uttryck för »landstingssynen«, att kommunen inte är lika bra. Man försvarar den egna verksamheten och det gör mig ledsen.

Hon menar att det fortfarande finns ett stort mått av revirtänkande, även mellan sjuksköterskor i kommunerna och distriktssköterskor i landstingen, som man måste komma ifrån.

Undersökningen av sjuksköterskornas uppfattningar om äldrevården är ett led i förbundets arbete med att utveckla en ny syn på vården i enlighet med den vårdpolitiska idén.

– Vi fokuserar på äldrevården för att upptäcka brister och se vården utifrån de äldres behov. Ädel är en viktig reform och vi ska givetvis arbeta med de brister som finns, säger Eva Fernvall.

Tre fjärdedelar av sjuksköterskorna tycker att patientsäkerheten är bra eller mycket bra. Det innebär ändå att en fjärdedel inte tycker det. Eva Fernvall konstaterar att lex Maria-anmälningarna har ökat i kommunerna och att det å ena sidan tyder på att man har god kontroll över patientsäkerheten. Men att det å andra sidan är så att sjuksköterskorna i den kommunala äldrevården är ensamma, och inte har möjlighet till ett kollegialt utbyte, vilket gör det svårt att ha en hel bild av verksamheten. Det kan göra att det inte känns tryggt och säkert.

– Patientsäkerheten kräver ett ändrat synsätt även i kommunerna. Man måste arbeta med riskanalyser även i boendet och när patienten exempelvis ska till akutsjukhuset. Och man måste se till hela vårdkedjan, säger hon.

Eva Fernvall konstaterar att behovet av läkarmedverkan i äldrevården är stort. Hon vill utveckla teamtanken med alla yrkeskategorier och helst även med den boende och dennes anhöriga. Var man är anställd får inte vara ett hinder för samverkan, poängterar hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida