Eva Fernvall: »Vi blev förförda av modellerna«

7 februari 2005

Många medlemmar får sänkta löner när deras arbetsgivare ändrar i arbetstidsmodellerna. Beror det på Vårdförbundets nya lönestrategi?

– Många av arbetstidsmodellerna kom till för tio år sedan. Då hade vi inte det avtal vi har i dag. Bonusmodellerna var ett sätt att höja lönen. Tyvärr blev vi – organisationen och de enskilda medlemmarna – förförda till att lägga för mycket av löneutrymmet på dem.

Vad kan Vårdförbundet göra för att förhindra de här lönesänkningarna?

– Besluten finns i landstingen. Det är de lokala avdelningarna som måste ta tag i det här. Tyvärr är det ofta någon på personalavdelningen som kommer med de här förslagen, inte någon som har ansvar för verksamheten.

Vad kan ni göra centralt?

– Vi har länge försökt få ändringar i det avtal som ligger till grund för arbetstiderna, Allmänna bestämmelserna, ab. Det är ab arbetsgivarna lutar sig mot när de nu ändrar i modellerna. Nu måste vi komma ifrån det.

Men det tar tid. Vad gör förbundet på kort sikt?

– Om man inte hittar acceptabla lösningar lokalt måste vi ta upp frågan med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting.

Borde Vårdförbundet bli mer av motpart än medpart?

– Det landstingen nu gör strider mot alla de gemensamma värderingar om hur vi ska uppträda mot varandra som vi har kommit överens om. Men samtidigt åstadkommer man aldrig resultat om man sätter sig i opposition.

Hittills har arbetsgivarna sagt upp avtal i Västerbotten, Stockholm och Borås. Hur spritt är det över landet?

– Det verkar som om detta finns i vartenda landsting, i större eller mindre omfattning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida