Evidensbaserad vård

5 oktober 1998

Författare Ragnar Levi
Titel Evidensbaserad sjukvård– vård på säkrare grund
103 sidor
Förlag Studentlitteratur 1998.
Cirkapris 233 kronor
ISBN 91-44-00680-2

Vilka metoder i sjukvården är effektivast och ger bäst utdelning med tanke på de resurser som finns? Vilka vetenskapliga belägg finns för metodernas goda effekter? Sådana frågeställningar ligger bakom begreppet ”evidensbaserad sjukvård”. Det innebär att använda bevisligen effektiva metoder när sjukdomar ska behandlas och omvårdnad ges.

Men vilka krav ska ställas på en operationsmetod eller läkemedelsbehandling? Och vem ska göra bedömningen? Hur ska ineffektiva metoder kunna rensas bort och verkningsfulla metoder introduceras i deras ställe?

Ragnar Levi, läkare och journalist verksam vid Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, för i boken en diskussion kring dessa frågor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida