»Existentiell handledning krävs för att klara vården«

Den rättspsykiatriska vården behöver nya infallsvinklar, anser Reet Sjögren.

3 februari 2006

Vårdarna behöver reflektera både över hur miljön och kulturen i vården är, och hur man vill att den ska vara. Det är inte tillräckligt att, som i dag, framför allt erbjuda patienter träning i vardagsnära sysslor, säger hon. Särskilt inte när det gäller dem som har förgripit sig på barn. De är inte utslagna och har inte svårt att klara den praktiska vardagen.

– Problemet med de här patienterna är i stället att de står utanför den mänskliga gemenskapen och att de saknar förmåga att reflektera över sig själva.

För att kunna möta de behoven hos patienterna behöver vårdarna en gemensam och återkommande patientfokuserad omvårdnadshandledning. Men också existentiell handledning i vad det innebär att vara människa. Att kunna möta och förstå annorlunda livsvärldar, exempelvis genom reflexioner i handledning, anser Reet Sjögren är en förutsättning för att klara de svåraste patienterna.

– Handledning ger vårdarna mod att bli berörda genom att bejaka egna känslor som vrede, rädsla eller avsmak. Det viktigast verktyget i det här vårdandet är förmågan att reflektera.

Hälften av vårdarna i hennes studie erkände att de har svårt att vårda patienter som har förgripit sig på barn.

– Vårdarna kämpar med en inneboende önskan att vårda som gör dem mycket sårbara. Vårdandet blir en kamp för dem och hur den kampen avgörs är av stor betydelse för patienterna, säger Reet Sjögren.

Detta anser Reet Sjögren att patientfokuserad omvårdnadshandledning ger:

  • Tillgång till patienters berättelser.
  • Bekräftelse på den egna kunskapen.
  • Kunskap om de vårdvetenskapliga begreppen.
  • Underlag för omvårdnadsdokumentation.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida