Experter måste redovisa jäv

7 februari 2005

För att förhindra jäv ska experter som anlitas av myndigheter skriftligen intyga att de inte har någon bindning till någon part i det aktuella ärendet. Det har Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen kommit överens om. Myndigheterna ska också ha samma regler för jäv och bindningar. Läs mer på: www.socialstyrelsen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida