Extra ersättning för arbete på nyårsnatten

På en del håll kommer Vårdförbundets medlemmar, även de som har sitt ordinarie skift, att få extra ersättning om de arbetar på nyårsnatten, bland annat i Stockholm och Uppsala.

6 september 1999

Om knappt fyra månader går vi in i 2000-talet och överallt rustas för olika slags festligheter. Men allt är förstås inte bara nöje – verksamheten måste även då fungera på många håll, inte minst i vården. Men samtidigt som många vill ha ledigt på nyårsnatten finns en oro för att trycket på vården kommer att vara större just då. En del arbetsgivare har insett detta och gått med på extra ersättningar, medan andra bara konstaterat att det blir som vanligt. Sedan finns det arbetsgivare som redan nu sagt ifrån att det varken blir semester eller någon annan sorts extra ledighet.

Två landsting som ger extra ersättning är Uppsala och Stockholm. I Uppsala har personalutskottet ensidigt bestämt om 50 respektive 100 kronor i timmen i ersättning för beredskap och jour från klockan 13.00 den 31 december till 13.00 den
1 januari. Dessutom utgår 200 eller 300 kronor i timmen i ersättning för arbete på obekväm arbetstid.

Övertidsersättning enligt avtal utgår också för den som arbetar övertid.

I Stockholm har landstinget slutit ett avtal med Vårdförbundet, Kommunal och Kommunaltjänstemannaförbundet sktf. Ersättning utgår under samma tid som i Uppsala och ger 300 kronor i timmen för arbete och 100 kronor vid beredskap.

Även Halmstads kommun och Sundsvalls kommun har beslutat om extrapengar. Däremot tillhör Falkenbergs kommun och Örnsköldsviks kommun de som bara konstaterat att »avtal gäller«.

På en rad håll har diskussioner kommit i gång, bland annat i Gävleborg, Västernorrland och Halland, och i andra landsting och kommuner kommer frågan att tas upp inom kort.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida