Extra ob för natt tas bort

Akademiska sjukhuset i Uppsala har utan förhandlingar med fack och sjuksköterskor beslutat ta bort den extra ob-ersättning som sjuksköterskorna fick förra året.

4 mars 2002

Vårdfacket berättade i nummer 11 förra året om hur nattsjuksköterskorna bildat en arbetsgrupp för att få kortare nattarbetstid med full lön. Efter två års påtryckningar resulterade det i att arbetsgivaren beslutade om höjd ob-ersättning. Den som arbetade 64 procent skulle därmed få 2 500 kronor mer i månaden. De som arbetade mer obekväm tid skulle få en högre ersättning och de som arbetade mindre en lägre. Arbetsgivaren höjde ersättningen främst för att lösa rekryteringen av sjuksköterskor på natten.

Dra tillbaka extrapengarna
Höjningen väckte reaktioner, framför allt från Kommunal och undersköterskorna. De protesterade mot att sjuksköterskorna skulle få en högre ob-ersättning än undersköterskorna.

Nu vill landstinget dra tillbaka ob-ersättningen. I ett brev hem till alla sjuksköterskor inom landstinget (inte bara de nattarbetande), daterat den 20 december 2001, skriver personaldirektören Susanne Post Edung att satsningen var lyckad eftersom bemanningsproblemet inte längre är akut, men att formen för ersättningen kritiserats.

Sedan skriver hon: »Ersättningsformen kommer därför att omvandlas. Behovet av ett stimulanstillägg är oförändrat och ett nattpasstillägg kommer att ligga kvar. Nattpasstillägget, som inkluderar semesterlön, semesterersättning och är pensionsgrundande, kommer att beräknas så att Du inte på något sätt förlorar i förhållande till nuvarande ersättning.«

Hur det ska lösas är ännu inte känt.

Starka reaktioner
Brevet har väckt starka reaktioner. Många sjuksköterskor har hört av sig till både Vårdförbundet i Uppsala och personaldirektören och sagt att de inte accepterar landstingets sätt att agera.

– Arbetsgivaren har skickat ut brevet utan att dessförinnan ta upp frågan med sjuksköterskorna eller Vårdförbundet, säger Agneta Wiberg, Vårdförbundets ordförande i Uppsala.

Vårdförbundet har begärt en tvisteförhandling, eftersom man menar att arbetsgivaren brutit både mot medbestämmandelagen och avtalets allmänna bestämmelser. När det här skrivs är det inte bestämt när förhandlingen ska äga rum.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida